Categorieën
Wedstrijdaankondiging

Update 16 juli

De droom om op 16 juli weer een normale Track Meeting te organiseren – met behulp van Testen voor toegang – werd exact een week voor de wedstrijd ruw verstoord. Snel oplopende besmettingsaantallen maakten het nodig dat de overheid de coronamaatregelen weer verzwaart en dat raakt helaas ook deze wedstrijd.

Testen voor toegang is helaas geen optie meer voor ons, aangezien bij deze evenementen vaste zitplaatsen vanaf nu verplicht zijn. En die kunnen wij helaas niet bieden, zeker niet aan honderden aanwezigen. Tegelijk zien we dat de belangstelling groot is, veel atleten kijken uit naar de Runnersworld Track Meeting van 16 juli.

Daarom hebben we besloten de deelnemersaantallen zo goed als ongewijzigd te laten, maar zien we geen ruimte voor coaches, begeleiders, publiek et cetera. We laten dus alleen ingeschreven atleten en vrijwilligers toe op de accommodatie.

Zo willen we alsnog een groot aantal atleten een mooie Track Meeting bieden en hopen we op fantastische prestaties. Om bij het ver- en hinkstapspringen de anderhalve meter opnieuw te kunnen waarborgen, moeten we het eerste helaas inperken en het tweede zelfs laten vervallen.

Wil je je inschrijving annuleren, dan kan dat kosteloos tot dinsdagavond 13 juli om 20:00 uur via Atletiek.nu. Zo kunnen andere atleten zich ook op tijd inschrijven voor eventuele vrijgekomen startplaatsen.

Categorieën
Wedstrijdaankondiging

Testen voor Track Meetings

Vanaf eind juni zijn sportwedstrijden weer voor iedereen toegestaan en gaat ook de Track Meeting op vrijdagavond 16 juli door. Om nog een stapje dichter terug bij normaal te komen en zo veel mogelijk atleten in Utrecht te kunnen ontvangen, zullen we deze wedstrijd werken met Testen voor toegang. De anderhalvemeterregel vervalt dan op en rond de baan, waarmee we ook niet meer hoeven te beperken wie er de accommodatie mag betreden.

De inschrijving gaat open op donderdag 1 juli om 19:00 uur. Ook nu geldt vol is vol, want voor alles van de eerste start tot de laatste finish hebben we een uur of vier. Toelating gaat in principe op volgorde van inschrijving, waarbij de organisatie het recht heeft hiervan af te wijken voor bijvoorbeeld atleten van de organiserende verenigingen Phoenix en U-Track.

De wedstrijd is, zoals gebruikelijk, toegankelijk voor U18, U20, senioren en masters. C-junioren mogen meedoen bij U18, D-junioren worden niet toegelaten.

Bij je inschrijving geef je een verwachte prestatie op. Deze hoeft dus nog niet behaald te zijn, maar uiteraard wel realistisch. We gebruiken deze prestaties voor de serie-indeling.

In principe is iedereen welkom op de accommodatie. Registratie vooraf is niet verplicht, behalve uiteraard de inschrijving als atleet. Bij de ingang wordt gecontroleerd volgens de regels van Testen voor toegang. Je hebt dus een vaccinatiebewijs of negatieve sneltestuitslag nodig. Meer informatie vind je op hun website.

Maak zelf een testafspraak, maximaal veertig uur voor je de accommodatie betreedt. Selecteer hierbij ‘Publiek bij sportwedstrijd’, ook als deelnemer. Je staat immers vooraf en achteraf tussen het publiek, daarvoor is deze regeling. Let op: je kunt er een sneltestafspraak maken voor een evenement twee weken vooruit. Voor deze Track Meeting kun je dus vanaf vrijdag 2 juli een afspraak maken.

Categorieën
Wedstrijdaankondiging

Kalendernieuws

Nadat we de eerste Track Meeting moesten annuleren en de tweede in een bijzondere topsportuitvoering (en -uitzondering) door kon gaan, zijn de coronamaatregelen gelukkig verder versoepeld. Daarom kunnen we vooruitkijken naar de komende wedstrijden.

Vrijdag 18 juni: Track Meeting (tienereditie)
Wedstrijden zijn op dit moment alleen nog toegestaan voor atleten tot en met 17 jaar oud. De Track Meeting op vrijdag 18 juni zal daarom voor C-, B- en de jongste A-junioren zijn. Ben je op 18 juni 18 jaar of ouder, dan mogen we je van de overheid helaas nog niet toelaten. Let op: zoals gebruikelijk bij de Track Meetings mogen ook D-junioren niet meedoen.

Meer informatie over deze wedstrijd volgt, maar we kunnen je alvast vertellen dat we om 19:00 uur beginnen en dat het programma bestaat uit 100m, 200m, 800m, 1500m, verspringen, hinkstapspringen, hoogspringen, kogelstoten en discuswerpen.

In principe zijn alle series bij de looponderdelen gemengd en worden ze ingedeeld op de verwachte eindtijd. Heb je een ongemengde serie nodig voor een limietpoging, stuur ons dan alvast een bericht.

Zaterdag 3 juli: C/D-competitie i.p.v. Track Meeting Junior
Op 3 juli hadden we de Track Meeting Junior gepland staan, een wedstrijd voor C- en D-junioren. De Atletiekunie heeft echter de C/D-competitie naar deze dag verplaatst, waarop we hebben aangeboden deze in Utrecht te organiseren. Wel veel C- en D-junioren op Maarschalkerweerd die dag, geen Track Meeting Junior.

Vrijdagen 16 juli, 6 augustus en 3 september: Track Meetings?
Het ziet er steeds beter uit! Hopelijk kunnen we op die avonden weer een zo normaal mogelijke Track Meeting organiseren. Houd dus de persconferenties, de coronamaatregelen en deze website in de gaten!

Categorieën
Wedstrijdaankondiging

Informatie 16 mei 2021

Enkele weken geleden werd bekend dat de Runnersworld Track Meetings samen met een aantal andere wedstrijden onder een uitzonderingsregeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport valt. We mogen dus een (lees: vooralsnog één) wedstrijd organiseren, speciaal voor de nationale top. Deze atleten moeten immers de kans hebben om zich te kwalificeren voor de internationale toernooien deze zomer.

Intussen is er steeds meer bekend over de opzet van deze wedstrijd. In dit artikel geven we je alle informatie die je nodig hebt. We zullen dit regelmatig bijwerken, dus houd deze pagina in de gaten! En heb je vragen, stuur dan gerust een mailtje naar info@trackmeetings.nl.

Deelnemers
De internationale toernooien waar deze wedstrijd op gericht is, zijn de Olympische Spelen, Paralympische Spelen, EK U20, EK U23, WK U20 en EK Para-atletiek. Daarom zijn er bij deze Track Meeting slechts twee leeftijdscategorieën: U20 en senioren, uiteraard zowel voor mannen als vrouwen en inclusief para-atleten.

Op Atletiek.nu staat nu alleen ‘senioren’, maar dit zullen we voor relevante onderdelen (hordelopen en kogelstoten) later uitsplitsen in senioren en U20.

U18-atleten mogen meedoen in de categorie U20. Inschrijving voor deze wedstrijd is dus mogelijk voor atleten geboren in 2005 of eerder.

Omdat kwalificatiemogelijkheid het doel is van deze wedstrijd, zijn er geen gemengde series bij de looponderdelen, alleen series voor mannen en series voor vrouwen!

Inschrijving en toelating
In de uitzonderingsregeling van het ministerie is bepaald dat er maximaal 250 atleten mee mogen doen. Met twaalf onderdelen op het programma zal er dus ruimte zijn voor gemiddeld zo’n tien mannen en tien vrouwen per onderdeel. We moeten dus zeer kritisch zijn in de toelating!

Waar normaal gesproken bij de Track Meetings een verwachte prestatie moet worden opgegeven, vragen we dit keer om een reeds behaalde prestatie. Deze moet zijn behaald in een officiële wedstrijd, na 1 januari 2019. Onderlinge wedstrijden bij je eigen club zijn geen officiële wedstrijden.

Buitenlandse atleten maken in principe alleen kans op toelating als zij tot de beste drie van de inschrijflijst behoren, aangezien de wedstrijd als voornaamste doel heeft Nederlandse atleten te ondersteunen in hun voorbereiding op de internationale toernooien. In Nederland wonende en bij een Nederlandse atletiekvereniging trainende atleten met een andere nationaliteit, rekenen we als Nederlands.

Tijdens de inschrijfperiode zullen we de opgegeven prestaties al beoordelen en indien nodig ook al atleten afwijzen. Zo heeft iedereen zo snel mogelijk duidelijkheid. Ben je het niet eens met een beslissing, dan kun je contact opnemen met de technische staf van de Atletiekunie. Zij zijn bevoegd om uitzonderingen te maken bij de toelating. Definitieve toelating vindt plaats in de week voorafgaand aan de wedstrijd, na het sluiten van de inschrijving.

Eventuele reserves worden uiterlijk zaterdag 15 mei toegelaten. Op de wedstrijddag zelf is er dus geen ruimte meer voor extra toelatingen, ook niet na eventuele afmeldingen van toegelaten atleten.

Het inschrijfgeld wordt op dit moment nog bepaald, omdat niet alle kosten duidelijk zijn. De op Atletiek.nu vermelde € 7,50 is dus een indicatie. Het bedrag zal echter beduidend hoger liggen dan de gebruikelijke € 4,00: de algemene wedstrijdkosten moeten door minder atleten worden gedragen en de kosten voor de sneltesten zijn hoog. Toegelaten atleten krijgen een iDEAL-link via Atletiek.nu, afgewezen atleten hoeven dus niets te betalen.
Update: het inschrijfgeld is definitief vastgesteld op € 7,50.

Het is mogelijk om aan twee of meer onderdelen deel te nemen.

Sneltesten
Voor iedereen geldt dat de accommodatie pas betreden mag worden na een negatieve sneltest. Deze zal bij de ingang worden afgenomen onder toezicht van een arts. Een andere (snel)testuitslag of vaccinatie voldoet dus niet!

De kosten hiervoor worden deels door de Atletiekunie, deels door de organisatie betaald. Voor atleten zijn deze kosten verwerkt in het inschrijfgeld. Vrijwilligers, juryleden en anderen die deel uitmaken van de wedstrijdorganisatie hoeven hier niet zelf voor te betalen. Aan coaches, media et cetera vragen wij een eigen bijdrage.

Toegang tot de accommodatie
De voorwaarden van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bieden geen ruimte voor publiek. Naast atleten en de wedstrijdorganisatie kunnen we daarom alleen coaches toelaten, geen ouders, chauffeurs en andere belangstellenden.

De coach moet door de atleet worden vermeld in het inschrijfformulier. Na toelating van atleten, zal hun coaches worden gevraagd extra informatie te geven. We kunnen hierbij kijken naar bijvoorbeeld een trainerslicentie en/of aantoonbare coach-relatie tot de atleet. Zowel de sneltestcapaciteit als de ruimte op de accommodatie laten het niet toe bij 250 atleten ook 250 coaches toe te laten, we moeten ook hier dus helaas zeer kritisch zijn!

Fotografen en andere media kunnen een verzoek tot toelating indienen via info@trackmeetings.nl.

Zonder voorafgaande aanmelding én toelating heeft niemand toegang tot de accommodatie!

Wedstrijdprogramma
De wedstrijdonderdelen staan vermeld op Atletiek.nu.

Afhankelijk van de aanmeldingen per onderdeel, zullen wij de startplaatsen verdelen over de onderdelen. Daardoor kunnen wij op dit moment nog geen chronoloog presenteren. De beoogde aanvangstijd van de wedstrijd is 12:00 uur.
Update: het chronoloog staat inmiddels op Atletiek.nu.